Troll i Ord

En ukristelig blanding paganisme og heksekunst

                                               Symbolleksikon

Anker
Oppfattes som symbol på vann og havgudene. Et anker ga løfter om feste og trygghet, og ble derfor brukt som et bilde på tillit og tiltro. Frelse, håp.

Akhet
Gammel egyptisk amulett som representerer den stigende solen. Den holdes for å gi bæreren solguden Ra’s kraft.

Ankh
Et kors med en løkke øverst, som er et gammelt egyptisk symbol for livet. Gudene holder i løkken / de livgivende stråler fra solen selv, og peker korset mot menneskene. Symboliserer det fysiske livet i harmoni med det spirituelle livet. Også symbol på at sjelen overlever kroppens død. Formen har gitt den navnet ”livsnøkkelen.”

Aske
Det sies at aske inneholder det forbrentes krefter i konsentrert form, men er også et symbol på alle jordiske formers forgjengelighet, det er et bilde på døden, måten den faller fra hverandre, og gjenfødelse. Strøs asken i en rennende elv, utslettes ethvert jordisk spor etter det som ble brent, men det kan også spre det videre om det er målet. Aske kan spres på magiske steder eller objekter for å rense dem. Brukes som ildsymbol i magiske riter. Symbol på ydmykhet, sorg (mange steder i verden gnir man aske i ansiktet for å vise sorg om noen dør), anger men også på håpet om nytt liv, som fugl Føniks renses av ilden og stiger forynget opp av asken.

Asklepiosstav
En stav en slange slynger seg rundt, ofte med en skål på toppen som slangen drikker av. Symbol som betegner apotek, og symboliserer legeyrket. Brukes for å trekke helse og helbred.

Bad
Ikke bare symbol på kroppslig renselse, men også renselse fra syndens smuss ved hjelp av vann. Et bad symboliserer en ungdomskilde, og gjenfødelse. Ikke bare renser et bad, men det stimulerer sinn og skinn dersom man lader vannet med urter, salter, dufter, krystaller eller farger.

Ball
Symbol på Solguden ved Ostara. Representerer solen, fullmånen og planetene.

Belte
Å gå med belte er ofte et tegn på et sinnbilde på sedelighet og korrekt påkledning ettersom beltet skiller den øvre delen av kroppen og den nedre (den seksuelle delen av kroppen). Tegn på avholdenhet eller kyskhet (munker). Afrodites belte symboliserte derimot kjærlighetens allmenne makt. Brudebelter ble båret av bruden, og når det ble tatt av på bryllupsnatten, ble ekteskapet regnet for fullbyrdet. I magisk forstand kan belter brukes til bindende magi og slankeformler (man trekker inn ett hakk for hver uke osv.).

Bjelle
Bringer mennesket og guddommene nærmere. Representerer luftelementet. Renser luft og skaper stemning. Den gir også en følelse av høytidelighet og spesielle stemninger, og kan derfor brukes til å markere viktige tider under ritualet, eller for å "ringe høytider inn". Er også symbol på bryllup, nyheter og sorg. Se også Klokker.

Blindhet
Symbol på å se det indre lyset, det skjulte, og forakt for den ytre verden. Det kan også sees på som å være fri for fordommer og evne til å forhåndsdømme, derfor er en blind person eller gud symbol på rettferdighet, åpenhet og likeverd.

Blod
Innbegrep av livet. Runer ble farget røde for å få den rette virkningen. Blod sees på som den guddommelige livssubstansen i menneskekroppen. Man trodde tidligere at sjelen lå i blodet. Kan sees som symbol på slekt, rase og arveanlegg. Menstruasjonsblod er en av de to skapende krefter (sperma er den andre), og rent blod symboliserer ubrutt livskraft og fruktbarhet. Blodet sies å inneholde blodgiverens helt spesielle aura og kraft. Brukes i alle slags riter som et personlig, kraftfullt stempel.

Blomst
Blomstring er symbol på ungt liv, og på grunn av blomstenes stjernelignende utseende sammenlignes de med solen, jordens kretsløp eller midten. De er ikke bare uskyldige vårtegn, men også symbol for kjødelig lyst og den erotiske sfæren. Symbol på livskraft, livsglede, vinterens slutt og seieren over døden. Blomstenes farger har også egne betydninger, hvitt: uskyld, renhet , men også død. Rødt: livskraft, blod. Blått: hemmelighetsfullhet, inderlig hengivenhet. Gult: sol, varme, gull. Blomster kan ha mange forskjellige symbolismer, fra type til farge, men generelt er de symboler på moder jords kunster, fest, feiring, positivitet og jordelementet. Intet alter er helt uten blomster eller urter av et slag.

Bly
I antikken betraktet som et metall med stor trolldomskraft. Små blyplater med innrissede besvergelser beskyttet mot forhekselser, og demonisk elskovstrolldom. Bly er det jordiske motstykket til Saturn, og blir forbundet med egenskapene kald og fuktig.

Blått
Fargen som symboliserer alle åndelige ting. Fargen virker sval, og stemmer de fleste mennesker til ettertanke. Himmelens farge, og assosieres med himmelguddommer (Amon) i tradisjonell symbolisme. De fleste paganister assosierer blått med vannelementet. Blåfargede amuletter nøytraliserer det onde øyet. Odins kappe er blå. Troskapens farge. Himmelen, havet, ro, refleksjon, tankeevne, uendeligheten, beskyttelse, helbred, søvn, fred, drømmer, tålmodighet, voksen kjærlighet, sinnets dypere aspekter og depresjoner, harmoni.

Bok
Redskap for åpenbar visdom. Hellige bøker. Visdom, kunnskap, intellekt, utdanning, svartebok.

Briller
Symboliserer den dannete søkerens skjerpede blikk som følger og tolker blomstenes og den fruktbærende naturens rytmer og tegn. Moderne tolkninger er forstørrelse, å se noe man ikke ser med det blotte øye, å avsløre, å åpne ens blikk og fokus.

Bro
Symbol på overgang, for eksempel mellom livet på denne siden av døden og livet hinsides. Å slå en bro er å få til kommunikasjon. Broer er kontakt mellom jord og luft, og et perfekt sted for luftmagi eller for å oppnå forståelse mellom to mennesker, og for reise.

Brunt
Jordens farge. Den beskjedne brune fargen er varm, rolig, moderlig, nær det enkle og håndgripelige. Symboliserer høsten, sorgtunghet, ydmykhet, jordmånen, jorden, høsten, ydmykhet, fornedrelse, hus og hjem, trygghet, grunning, ærlighet, materielle ting, penger, hagearbeid, å finne tapte ting, bønder, helbred av dyr, avgjørelser og langsom magi.

Brød
Symboliserer åndelig næring, føde for kropp og sjel. Å bryte brød symboliserer menneskeofferets død. Å drømme om brød har bare positive betydninger, det er hverdagslig og hellig. Brød er ypperlig sabbatmat siden det er laget av korn og frø fra jorden som solen har lyst på og vannet og luften har næret, flettet brød symboliserer to krafter som kommer sammen (ved Beltane). Brødets form og farge kan symbolisere akkurat det du ønsker.

Brønn
Hull som fører til underverdenen, eller til vannene i dypet, der hemmelighetsfulle krefter skjuler seg. Assosieres med det livgivende elementet vann. Inngangen til det mystiske. Man spår i brønner fordi det er som å se inn i ens dypere sinn. Kast et magisk objekt i en brønn for å la vannet rense det og gjemme det dypt i jorden, eller for å ønske deg noe fra vannets og jordens element.

Caduceus
Merkurstav, symbol for guden Merkur eller den greske Hermes. Står for handel og samferdsel. Representerer også Eos, ettersom hun er budbringeren om solens komme.

Davidsstjernen
Union av motsetninger og en harmonisk balanse av kreative krefter gjør denne stjernen til en stjerne av skapelse. I paganismen er dette et symbol som kombinerer alle elementsymbolene (to trekanter hver sin vei), og brukes derfor som en kraftig beskyttende amulett eller talisman eller for å representere elementene under magisk arbeid.

Dobbeltøks
En av Rheas attributter, omtales som Zevs´ tordenkile. De to halvmåneformete eggene sammenligner den med månen, og minner om at all makt er tveegget. Forbindes med månens faser og mødreveldet.

Dolk
Maskulinitet, attributt for soldatguddommer som Mars, Ares og Mithra. Representerer elementet luft og er en forlengelse av krafthånden din. Brukes til å påkalle elementånder eller guddommer under ritualer, eller for å lede energier fra en persons indre.

Dugg
Faller fra himmelen og har en opplivende og foryngende virkning. Tolket som spor etter Iris, gudenes sendebud, eller Eos. Det sier å være moder jords kroppsvæske, utrolig rent og magisk ladet vann som helbreder og holder en ung og vakker, men som også kan erstatte alt vann som brukes i magiske riter.

Dverger
El. gnomer. Symboler på hemmelige krefter, kunstferdighet og kjennskap til skjulte skatter. Skyr mennesker, har veldige krefter, de har magiske krefter og kan bare overvinnes med list. Om de blir truffet av solstråler blir de til stein. Ettersom de bor under joden, har de kontakt med de dødes verden og er ofte et småfolk av vesener i det hinsidige. Hagedverger vokter hager og velsigner jordens planter. Symboliserer elementet jord. De er ertelystne. Forbindes med grotter, vilt, regn, fruktbarhet og seksualitet.

Egg
Hvitt og skjørt, gir opphav til nytt liv, formen minner om testikler. Vekstkraften som slumrer i egget er blitt forbundet med selve livsenergien. Derfor har det spilt en rolle som legemiddel og i fruktbarhetsriter. Solen og månen blir assosiert med himmelske egg av gull og sølv. Den hvite fargen på skallet symboliserer renhet og fullkommenhet. Plommen representerer gullet man håper å få fram i livet. Knyttet til påskeegget, vårsymbol som er et varsel om den våknende, livgivende naturen. I folkelig magi graves egg ned i forbindelse med visse riter der også eggets skjønnhet spiller en viss rolle. Begrav ned beskyttelsesegg, eller kast dem over huset for å beskytte det mot lyn. Kast egg med fruktbarhetssymboler eller ønsker inn i ilden for å bringe det inn i ditt liv. Symboliserer kosmos´ opprinnelse, det rommer muligheten for liv, representerer livmoren, fødsel, universum. Symbol på håp og udødelighet.

Eggeform
Fruktbarhet, kreativitet, nye begynnelser, healing av emosjonelle sykdommer.

Eikenøtt
Tiltrekker det motsatte kjønn og øker inntekt, spådomsevner og fremgang.

Elv
Symboliserer underverdenen og fruktbarhet, bevegelse og renselse. Det ble ofret hårlokker til elveguden Akeloos. Renselse fra synd. Elver er perfekte til å bringe fortgang inn i magiske riter, ved å la objekter eller aske renne bort, eller for å rense noe i det rennende vannet.

Eremitt
Symbolskikkelse for mennesket som har vendt seg fra verden, som gjennom isolering kan tilegne seg spesielle visjonære gaver – også symbol for en velsignelsesbringende innvirkning på dem som ber om råd. Symbol på forsakelsen, visdom, ensomhet, lærdom.

Fakkel
Sterk blafrende ild, gir liv til omgivelsene og brukes ved ulike manifestasjoner. Symboliserer liv og død, slukkede fakler betyr død, symbol for vekkelse.

Fem
Tallet fem. Er altet, mars, sansene, pentagrammet, hemmer onde krefter, handling, energi, konflikt, opposisjon, kommunikasjon, impulsivitet, bevegelse, fart. Symboliseres gjennom pentagrammet, og assosieres da med mennesket, og de fem elementene, jord, ild, luft, vann og ånd.

Fiolett
Fiolens farge, symboliserer tradisjonelt åndelighet i forening med oppofringens blod. Botsgang, selvransakelse, symbol på Yule og adventstid og Jupiter. En maskulin farge som hører til luftens element. Kongelighet, makt, stolthet, storslåtthet, rettferdighet, sjarm, meditasjon, idealisme, spådom, progress, rettferdighet, mystisisme, klarsyn, hell, religion og tro, beskyttelse, kraft, juridiske saker, driver bort onde, stopper sladder og løgner, materiell velstand, åndekontakt, øke tankekraft og spirituelle evner, skaper spenninger, helbred av sinnet, helbred av alvorlige sykdommer, tredje øye, uavhengighet, følsomhet, kunnskap og visdom.

Fire
Tallet fire. Forbundet med korset og kvadratet, de fire årstider, verdenshjørnene, roten til alt, jupiter, elementene, årstidene, vindene, grunnlag, base, struktur, stabilitet, hvile, helse, å overkomme noe.

Firkløver
Denne amuletten symboliserer hell, lykke, berømmelse, rikdom, en trofast elsker og god helse.

Fjell
Fjellet står i kontakt med både jorden og himmelen, og symboliserer kontakt med gudene. Det var i fjellene Olympen lå. Symboliserer det maskuline, hindre, opphøyelse og vinden.

Fjær
Veier lite. Symbol på luft og vektløshet.

Hvit: renhet, ånd, håp, beskyttelse, fred, Månens velsignelse, fødsel, glede og lykke.
Grønn: penger, fruktbarhet, vekst, nye prosjekter, eventyr.
Brun: helse, stabilitet, grunding, hjemmet.
Oransje: attraksjon, energi, suksess, glede, mulighet, helbred.
Gul: intelligens, Solens velsignelse.
Rød: mot, liv, hell og lykke, belønning, heldige sjanser og muligheter.
Rosa: kjærlighet, affære, romantikk, hjertets lengsler.
Grå: fred, nøytralitet, meditasjon.
Blå: synskhet, fred, helse, kjærlighet, familie, en gave.
Fiolett : en reise eller tur, nobilitet, balanse.
Svart: ikke anbefalt, den bringer uhell og død.
Rød og Brun: helbred av dyr.
Brun og Hvit: helse og glede.
Grå og Hvit: håp, balanse, ut med det gamle inn med noe nytt.
Svart og Hvit: union, beskyttelse, varsel om forsiktighet.
Grønn og Rød: finanser.
Gul og Grønn: sladder, ryggdolking, løgner.
Gull/Gult: vennskap, samhold, solvelsignelse.
Blå og Hvit: en ny kjærlighet / forhold.
Blå, Hvit og Svart: forandring.
Svart og Lilla: dyp spiritualitet, håp og balanse.
Prikket / Flekket: guddommelig ledelse, visdom.

Fork
Symboliserer havguden Poseidon (Neptun), og er hans og havets attributt.

Foss
Symboliserer det feminine. Fungerer på samme måte som elver og bekker. Se Elv for mer info.

Fot (fotspor)
Ettersom foten har umiddelbar kontakt med jorden, har man trodd at den overførte personlig kraft og utstråling til bakken den tråkket på. Derfor kan fotspor brukes i representasjonsmagi når man ønsker en persons essens for å utføre magi for eller mot dem.

Fruktbarhetsdukke
Maiskolbe eller kornaks dekorert som dukke, med klær og pynt. Symboliserer fruktbarhet, høsten, jorden, avling og Demeter / Ceres.

Fugler
Frie sjeler, luftsymboler og boliger for døde sjeler. En fugl som ”banker” på vinduet ditt med nebbet varsler om at en ny sjel vil komme til hjemmet ditt (for eksempel en graviditet og lignende).Om en fugl flyr inn et åpent vindu får du besøk. Om du finner en fjær, sjekk alltid betydningen da dette er en melding til deg.

Grønne Mannen, Den
Symbol på liv og fruktbarhet, økologisk bevaring og beskyttelse av naturen. Avbildet som et bladdekket hode.

Grønt
Håpet er lysegrønt, der det grønne spirer frem har vi med naturen å gjøre, vekstliv, opplevelse av våren, umodenhet, fritt fram. Livet, våren, ungdommen, håp, glede, økologisk engasjement, forfall, misunnelse, naturen, vekst, penger, overflod, suksess, materiell suksess, vekst, velstand og penger, hell, fruktbarhet, barn, oppfyllelse av et prosjekt eller en plan, visdom, harmoni, lærdom, overflod, kjærlighet, sjalusi, ansettelse og jobb, fysisk helbred, tre- og plantemagi, gode avlinger, Jupiter, Venus og Mars.

Grått
Tungsinn, alderdom, depresjon, mekling, usikkerhet, nøytralitet, fred, balanserer det positive og negative (nøytraliserer negativitet), å komme i kontakt med åndeverdenen, tålmodighet, tyveri, drømmer, skjule og gjemme bort (glamour), månen.

Gull
Verdi og penger. Maskulint symbol, representerer solen og solguddommer. Som farge symboliserer gull hell og lykke, kraft og vitalitet, forståelse, styrke, visdom, harmoniserende følelser, håp, penger og velstand, hell i spill, helbred, styrke, suksess, ego, makt, solgudene, å vinne, intellektet, studier.

Gult
Jordens farge mange steder, kalt midtens sted. En glad, munter og myk farge. Solfarge. Kjennetegner den lettantennelige intuisjonen, anelsene, teften, solkraft, inntrengende, belysende. Gult med et anstrøk rødt står for klokhetens glød, mattgult for en innful aggressivitet. Himmelretningen sør. Gull, lys, solen, visdom, gode råd, feighet, intellekt, intelligens, tanke, analyse, årsak, optimisme, bevegelse og aktivitet, reise, selvtillit, tankekraft, logikk, hukommelse, kreativitet og fantasi, sollys, sjelen, tillit, forståelse, åndekontakt, telepati, kommunikasjon, beskyttelse, visdom, læring, teori, studier og skolearbeid, konsentrasjon, vennskap, sjarm, sjalusi, glede (forviser negative følelser og vibrasjoner).

Hammer
Styrke og aktivitet. Hefaistos´ attributt, Tors våpen. Velsignelsesbringende, befestet ekteskap, som smykke og amulett skremmer den bort onde makter, gir makt og beskyttelse og styrke. I dag betyr den noe avsluttet og ugjenkallelig (dommerens hammer og auksjonistens hammer), og tegn på orden eller byggebransjen.

Hanske
Symbolsk står hansken ofte for selve hånden, handlingens og utførelsens organ. Derfor er den et tegn på makt og beskyttelse. Å kaste en hanske er en riddergest om å utfordre til duell. Symbol på høy status, rene hender og distanse til hverdagens trivialiteter.

Hav
Representerer det ubevisste og evigheten, styres av månen. Se Vann.

Havfrue
Idealisert unnvikende feminin skjønnhet. Vannelementets symbol sammen med undiner. Gir beskyttelse på havet.

Heksagram
Et sekskantet stjerne sammensatt av symbolene for de fire elementene, to trekanter lagt oppå hverandre som danner en stjerne. Symboliserer elementene, og helheten. Et kraftfullt symbol i folkelige trolldoms – og bannlysningsbøker. Innskrevet i en sirkel, betraktes den som en magisk formel og meditasjonsstøtte. Se også Davidstjernen.

Hestesko
Bringer lykke om den henges med den åpne enden øverst, over en dør. Virker motsatt om den henger andre veien.

Himmel
Symboliserer skaperguder og skaperkrefter, luft, drømmer, muligheter, åpenhet, uendelighet og håp.

Hjerte
For egypterne var hjertet setet for fornuften, viljen og følelsene. Hjertet er blitt symbolsk for samvittigheten. Hjerteformen vi kjenner i dag er symbol på kjærlighet og følelser. Et hjerte gjennomboret med en pil, er Eros´ verk, et forelsket individ. Kjærlighet, glede, medfølelse. Hjerteformen energiserer alle typer kjærlighetsmagi.

Hjul
Hjulet med korsformete eiker forbindes med sirkelen, firedelingen og henviser til årstidene. Mens sirkelen virker statisk, gir eikene den en symbolverdi av dreiing og dynamikk og dermed også av kretsløp, tilblivelse og forgjengelse, frihet fra å være bundet til et bestemt sted. Hjul og hjulkors er ofte blitt assosiert med solen som ruller frem over himmelen, derav kommer skikken med å trille brennende hjul nedover skråninger ved vintersolverv. I videre forstand blir hjulet da et symbol for hele kosmos og dets sykliske utvikling, enkelte ganger for skaperguden selv. Lykkens gudinne Fortuna snurrer på et hjul, skjebnehjulet. Symbolet for livshjulet eller lykkehjulet i tarot, betyr symbolsk livets opp – og nedgang, skjebne, uavvendelighet.

Hodeplagg
Hodeplagg forstørrer bæreren for betrakterens blikk, og er tegn på rang, verdighet og respekt (diademer og kranser). Hodeplagg er ofte symbol for bærerens sosiale posisjon, gruppetilhørelse, trosoppfatning, og kan ha avskrekkende egenskaper. Kan også brukes for å vise underdanighet.

Honning
Gudenes nektar. Populært symbol for sødme, i alle betydninger av dette ordet. Mjød og honning omtales som mat for guder. Offergave til gudinnen, offer for de avdøde, føde for overnaturlige vesener, beskyttelse mot demoner. Den ble betraktet som dugg fra himmelen. Drømmer om honning ble sett på som lykkebringende, symboliserer målet for sanselig modning (individuasjon). Representerer udødelighet, gjenfødelse, overflod og fruktbarhet. Assosieres med månen og det kvinnelige. For grekerne symboliserer den visdom.

Horn
Kjennetegner tyreguder. Horn er storfeets våpen og dermed også uttrykk for deres styrke, aggressivitet og maskulinitet. Guden i paganismen vises ofte som en bukk med horn. Kan også sees på som et symbol for satanisme, rå virilitet og kåthet og råere og mørkere aspekter ved magien. Vikingene drakk mjød fra horn.

Hvitt
Kan oppfattes som slett ingen farge, eller heller som den fullkomne foreningen av alle spektrets farger, som symbol for den ennå upåvirkede og uforstyrrete uskylden i urtidens paradis, eller som det rensede menneskets endelige mål i og med at gjenopprettelsen av denne tilstanden. Jomfruelighetens og renhetens farge. Renhet, fullkommenhet, totalitet, fred, hellighet, godhet, dyd, potensiale, beskyttelse, månemagi, jomfruelighet, snø og is, avanserte spirituelle plan, spådom, tankekraft, helbred, fred, renselse, rensing av hjem, forsterker magien, ærlighet og sannhet, meditasjon.

Høyre og Venstre
De to sidene danner et dualistisk system, der den høyre siden som oftest er den positive, lykkebringende eller den bedre hånden. I den vestlige magien kalles stien på høyre hånd for hvit magi, mens stien på venstre hånd er svart magi.

Hånd
Å røre ved noe eller noen med hånden kan være en del av berøringsmagi. Med håndspåleggelse kan man innvie noen og innføre sin egen kraft til den innviete. Det samme gjelder for gjenstander. Hender kan brukes til å be med, gi bekreftelser, kjærtegne, slå, de fem elementene, man kan spå i den. Hånden er også en form for Dolken / Athame.

Hår
Ifølge gammel overtro sitter livskraften i håret. Langt hår kunne være symbol på kyskhet, men også på hemningsløs vellyst og fruktbarhet og skjønnhet. I germanernes kulturkrets var langt hår den fribårnes kjennetegn. Hår har blitt ofret i sørgeseremonier, og avklipte fletter har kjennetegnet at kvinner har gått i kloster / munkene barberte seg på toppen av hodet for å signalisere kastraksjon og ydmykhet overfor gud. Velkjent fra mange trolldomsriter er hårmagi, der man for eksempel binder knuter av hår fra personer man vil vinne for sin kjærlighet. Skikken med å bære lokker av ens elskedes hår i medaljonger er ganske kjent. Ellers brukes hår i representasjonsriter for å representere en person du vil utøve magi for eller mot.

Ild
Et levende element som fortærer, varmer, lyser, volder smerte og død. Hellig symbol for hjemmets arne. Den kan symbolisere inspirasjon. Det eneste elementet som menneskene selv kan forårsake. Den kan være en rensende flamme, og tilintetgjøre det onde og utslette heksers og andre demoniske skapningers kroppslige eksistens, ilden utsletter trolldom. Symbol på Solen, Mars og Jupiter. Varmer, gir lys, renser, gir styrke, mot, kreativitet, kraft, energi, vekst, idealisme, lederskap, forsvar og beskyttelse, liv, helbred, pasjon og lidenskap, lyst, sex, rettferdighet, arbeid, vilje. Ilden gir deg energi til å gjøre fysisk arbeid, komme i gang med prosjekter og få litt fart på tingene, konstruktivitet, ødeleggelser (vulkaner, brann), aggressivitet, hat, destruktive tanker, sjalusi, hevn, sinne, eksplosjoner, raseri. Helbred, konkurranse, fysikken, kreativitet, fysisk kjærlighet, sex, beskyttelse, styrke og energi, mot, autoritet, fremgang, fornyelse, forvisning, det maskuline, handling, lysmagi, røkelse, brenning av papir og bilder. 

Is
Det som finnes ovenfor isen er mannlig, mens vannet er feminint. Is er da et symbol på forening av de to. Is brukes også i bindingsformler for å fange noe negativt.

Jord
Jorden legemliggjøres av en morsgudinne (Gaia), og har i gamlelærer blitt sett i prarallell til melankolikeren, årstiden høst. I mange skapelsesteorier er mennesket blitt til fra jorden eller leire osv. Skaper. Nord, Vest, Jorden, gudinner. Står for konsentrasjon, utholdenhet, flittighet, jordbruk, aktiviteter, fruktbarhet, jobb, karriere, penger, kroppen, vekst, natur, materiell vinning, kreativitet, stillhet, stabilitet, kjærlighet, innhøstning, hjemmet, husdyr, skoger, lunder, grotter, åkre, steiner, fjell, planter. Jorden styrker viljen og tålmodigheten din og balanserer deg, likeledes bringer den utvikling og fruktbarhet på alle områder, sløvhet, lathet, menneskeforakt, treghet, hensynsløshet. Jord gir en langsom, men langvarende magiform som binder og oppbevarer.

Jupiter (planeten)
Denne planeten er astrologisk sett den store lykkebringeren, eller velgjøreren, med sitt dagshus i Skytten og natthus i Fiskenes tegn. Jupiters barn oppfattes som joviale, velvillige, vennlige, godhjertede mennesker, men samtidig overlegne og selvtilfredse. Jupiter er dagens planet, mannlig, forsørgende, lykkebringende. Den hersker over menneskelivet i aldersgruppen 57 til 68 år, og styrer religion og rettsliv. Planetens farge er purpurrødt eller grønt, metallet er tinn, edelsteiner er smaragd, ametyst, turkis og jaspis. Ekspansjon, utforsking, søken etter kunnskap og mening, leveren, skytten, fiskene. Magisk sett styrer Jupiter suksess, overflod, penger, vekst, fester, visjoner, pengespill, lederskap, makt, ære, berømmelse, rikdom, ansvar, forretninger, helse, kjærlighet, familie, muligheter, mer av det du allerede har (de rike blir rikere, de fattige fattigere), forhøyelse, lønn, familiegjenforeninger.

Kammusling
Afrodite / Venus´ emblem, representerer det kvinnelige kjønnsorganet, femininitet, vann og havmagi.

Kilder
Hellig, i forbindelse med forestillingen at det fruktbare vannet ikke bare faller fra himmelen i form av regn, men også springer frem fra jordens dyp, som en gave fra underjordiske guder. Ved kildene dyrkes kildenymfer og andre mytiske vesener. De ble assosiert med fruktbarhet, barnefødsler og ekteskap. Kilden opptrer også som helende. Se også Vann, Elv.

Klipper
Klipper og steinblokker symboliserer på grunn av sin holdbarhet som oftest det urokkelige, det bestående og faste. Dermed blir de også guddommelige tegn, spesielt når de antar iøynefallende formasjoner. De oppfattes da gjerne som boliger for overnaturlige skapninger eller som forsteininger av mennesker. Symboliserer det maskuline og luft. Perfekt sted for luftmagi.

Klokke
Tid, forgjengelighet, solens bane.

Klokker
Ikke bare instrumenter, men også rituelle hjelpemidler som skulle sammenkalle både mennesker og overnaturlige vesener. Symboliserer bryllup, nyheter og sorg / død. Bjeller assosieres med elementet luft, og sies å kunne bære budskap gjennom luften.

Knokler
Det siste avgjørende jordisk spor etter de døde. Disse sees på som frø til gjenoppstandelsens kropp. Dødssymboler, men også uttrykk for troen på en ventende oppstandelse. Bruken av knokler i rituelle sammenhenger, henspiller på at frykten for døden er overvunnet. Symboliserer det skremmende, mystiske og hemmelige. Knokler fra døde dyr bærer dyrets egenskaper og kan brukes som pulver i formler.

Knuter
I symbolske sammenhenger forbindes knuter på snører og bånd med forestillinger om å binde og å løsne. Knutens egentlige funksjoner er å forene og holde fast, men også å trollbinde. Å løsne en knute innebærer derfor å frigjøre krefter eller vesener. Hardt tiltrukne knuter kunne ifølge folketroen binde fiendtlige demoner, og utnyttes til kjærlighetsmagi. Bruk knutemagi for å binde noe fast.

Konkylie
Representerer vannet og havet, og har samme symbolikk som spiralen. Poseidons / Neptuns emblem.

Kors
Beskyttelse symbolisert ved de fire retningene i kors. Union av elementer og motsetninger. Korsets form tilsvarer den menneskelige skikkelsen med utstrakte armer, korsets fire ytterpunkter assosierer den med firfoldigheten, og korsets skjæringspunkter representerer femtallet. Symboliserer troen på en ide.

Krans
En ring bundet eller flettet løv og blomster, ligner en krone. Kranser bæres ikke bare som hodepryd, men gis til avdødes minne ved begravelser eller som hederstegn, og har da samme meningsinnhold som en sirkel, bestandighet og varighet. Kransen forener symbolverdien hos en ring med livskraften til planter. Den kan også bety seier eller symbolisere kongelige eller keisere.

Kvadratform
Byggesteinen for hjemmet. Den materielle verden og materiell sikkerhet. Stabilitet, å slå røtter.

Lenke
Kontinuitet av liv, med fortiden, nåtiden og fremtiden sammenlenket. Alle levende tings sammenheng. Først og fremst symbol for fangenskap og slaveri, eller for noen som har lidd nederlag. Sprengte lenker symboliserer seier over trelldom. Den gylne lenken forbinder himmelen med jorden. Binder ting sammen på godt og vondt.

Lund
Mens den mørke skogen står som et symbol for menneskets redsel for den uutforskede, utemmede naturen, er den begrensede lunden med sine fåtallige trær et sted for innadvendt grubling og mer avstemte møter med overmenneskelige makter og vesener. Kelterne så på lunder som hellige steder der gudene åpenbarte seg.

Lyn
Symbol for overnaturlige makter, Zevs og Tor, og deres aggresjon. Det sies at himmelguddommene ved hjelp av lynet straffer dem som ikke ærer ham. Lynet blir også forbundet med befruktningen av åkrene og sett på som et symbol på maskulin virilitet. Ildsymbol.

Mars
Den lille ulykkesbringeren, med sitt dagshus i væren og natthus i skorpionens tegn. Planeten er varm, tørr, skarp og grusom…Den assosieres med tyranner, krig, plutselige ulykker, og styrer egenskaper som vilje, handlekraft og aggressiv seksualitet. Fargen er blodrød, metall er jern og edelsteinene er rubin, granat og karneol. Direkte energi, å få det en ønsker, hodet, jern og stål, væren og skorpionen. Mannlig seksualitet, styrke, lyst, sinne, ødeleggelse, medisinske sfærer, operasjoner, konkurranse, konflikt, sport, kamp, krig, konflikt, aggresjon, seier, ambisjoner, mål, selvhevdelse, krangler, motivasjon, mot, selvtillit, politikk, dominanse, industri, rettslige saker, beskyttelse, vold, ild.

Masker
I kulturer uten skriftspråk er masken et uttrykk for overnaturlige makter. Den som tar på seg en maske føler seg forvandlet innvendig, og får i den tiden han bærer den, egenskapene til det vesen han forestiller. I vår kultur kan masker bety karneval og festiviteter, men også å skjule noe, dekke over og bedra. Masker kan også skapes og males for å representere en persons sjel og indre verdier for å vise dem på utsiden under ritualer.

Melk
Menneskets – og pattedyrets første energigivende næring. På grunn av sin hvite farge har den blitt betegnet som gudemat. Melk er blitt forbundet med månens krefter, og tillagt evnen til å slukke den maskuline ild som tennes av lynet. Symboliserer udødelighet og åndelig næring, moderlighet, fullmånen. Esbatdrikke. Kan erstatte vann i ritualer.

Merkur
Tvetydig og et usikkert vesen. Merkurs egenskaper er taleførhet, vankelmot, dyktighet, evne til å uttrykke seg, kunstferdighet, upålitelighet i vennskap. Den oppfattes som en androgyn planet, forbindes med kvikksølv, har sitt dagshus i Tvillingene og sitt nattshus i jomfruens tegn. Den farge som assosieres med Merkur er asurblått, og edelsteinene dens er agat, jaspis, topas og rav. Forstanden, trangen til å forstå og kommunisere, knyttet til skuldre, armer, nervesystemet, jomfruen og tvillingene, kommunikasjon, intellekt, forretninger, skriving, kontrakter, kjøp og salg, informasjon, visdom, kløkt, kreativitet, vitenskap, minne, merkur er "manipulatøren", medisin, diplomati, rådgivning, forandringer, forandre andres sinn, rask forandring, tilgivelse, uærlighet, svik, luft.

Munn
Ikke bare en betegnelse på organet for næringsinntak, men også livsåndens sete. Munn og morsskjød er på mange måter symbolsk assosiert med hverandre, og i seksualsymbolikken omskrives ofte vulva med munn. Munnen symboliserer intimitet, seksualitet, kommunikasjon, føde, liv og kjærlighet.

Mynter
Penger, rikdom, velstand og lykke.

Månen
Ved siden av solen er månen det symbolsk viktigste av himmellegemene. Den oppfattes som kvinnelig, på grunn av sin passive karakter i egenskap av å være et himmellegeme som mottar lys, men også på grunn av likheten mellom den astronomiske måneden og menstruasjonssyklusen. Tilblivelsen og forgjengeligheten, den evige tilbakekomsten av samme form, og er et tydelig sinnbilde på alle tanker omkring død og tilblivelse. Ifølge folketro, styrer ikke bare månen flo og fjære, men også hvordan sevjen stiger og synker i plantene, og man skulle velge tidspunkt for hårklipping og årelating etter den. Hekate forbindes med månens tre faser, ettersom hun har tre ansikter, nymåne, halvmåne og fullmåne, og månen assosieres derfor også med kvinnens tre livsfaser, jomfru, mor og gammel kone. Månens steiner er perler, opal, selenitt, perlemor og månestein. Metall er sølv. Klarsyn, søvn, drømmer, avsløre hemmeligheter, følelser, fantasi, kvinner, fødsel, fruktbarhet, romantikk, sex, reise, glede. Står for feminine mysterier og unnfangelse. Symboliserer død og gjenfødelse. Kontrollerer havet og tidevannet. Mødre, kropp, barndom, solens feminine motpart, knyttet til magen, livmoren, krepsen.

Nakenhet
Et menneskes nakenhet setter til side alle samfunnsranker og stillinger, og gjør alle til likemenn. Vi møter nakenhet i forbindelse med initierings – og innvielsesritualer, der man utleverer seg til høyere makter. Nakenhet setter en mer i kontakt med naturen og elementene.

Natt
Settes i samband med det hemmelighetsfulle mørket og det trygge morskjødet. Den greske gudinnen Nyx er selve natten, og sønnen hennes er Hypnos, søvnen. Natten skjuler og omhyller, men klarner sjelen.

Neptun
Det uhåndgripelige og ekstraordinære, vann, fantasi, drømmer, fiskene, inspirasjon, drømmer, venner, kreativitet, medfølelse, virkelighetsflukt, distraksjon, likegyldighet, stahet.

Nese
Sies å stå i analogiforhold til en manns penis. Forbindes med genitalområdet. Lukt og stolthet.

Nøkkel
Ved at nøkkelen kan låse opp og igjen, symboliserer den bærerens makt til å binde og løsgjøre (knute). Hell, fremgang, velstand.

Nøtt
Hemmelighet, fruktbarhet, verner om et mykt midtpunkt. Bilde på det kvinnelige kjønnsorganet.

Oransje
Flammer, luksus, storslåtthet, kjærlighet, lykke. Luft, ild, sør, øst. Oransje kombinerer rødfargens vitalitet med gulfargens intellektualitet. Karriere, juss, jobb. Mentale evner, veltalenhet, tale, helse, ambisjoner, kreativitet, forretninger, juridiske problemer, minne og hukommelse, konsentrasjon, energi, varme, appetitt, å bryte formler, helbredelse av nerveproblemer, kontrollerer løpske følelser, karriere, balanse og nøytralitet, organisasjoner, reise, skrivekunst, informasjon.

Ouroboros
En slange som biter seg selv i halen, eller er i ferd med å sluke sin egen hale. Legemliggjør i form av et dyr sirkelen, evig tilbakekomst. Symbolet antyder at enhver slutt stadig motsvares av en ny begynnelse, syklisk gjentagelse som død og gjenfødelse, evigheten med andre ord.

Overflødighetshorn
Attributt til Flora, og lykkens gudinne Fortuna. Symbol på gaver som aldri tar slutt og som menneskene får glede av uten å ha gjort seg fortjent til dem. Det er et slags drikkehorn som frukter eller blomster velter frem fra, og derfor har det blitt et av de sterkeste fruktbarhet- og overflodssymboler.

Ovn
Symbol for elementet ild, livsenergien som i temmet form tjener menneskene, men også hus, hjem og familie. Morssymbol. Hellig for Vesta / Hestia.

Pentagram
Femkantet stjerne. Symbol for helse og sunnhet, og dermed også Hygieias tegn, helsens gudinne. Symbol for kroppslig og sjelelig harmoni, men også på de fem elementer, jord, ild, vann, luft og ånd. Heksers beskyttelsesamulett. Lys og åndelige krefter, menneskekroppen, de fem elementene. Perfeksjon, beskyttelse, helhet.

Piler
Assosiert med solstråler og jakt. Apollon og Artemis / Diana sendte ut dødspiler, Eros sendte ut kjærlighetspiler. Et hjerte gjennomboret av en pil symboliserer kjærlighetsbånd. Pilen er penetrerende og maskulin. Buen til pilene er feminin. Pil og bue representerer månen og himmelbuen. Pilhodeformen symboliserer å treffe ens blink, Eros´ piler. Pilen viser vei og kan brukes i ritualer for å vise vei fremover eller bakover.

Pluto
Mektige skjulte krefter utenfor vår kontroll, oppkalt etter den romerske underverdensguden, assosieres med liv, død og fornyelse, skorpionen, gjenfødelse, selvkunnskap, spiritualitet, seksualitet, fornyelse, lidenskap, seksualforbrytelser, død, arroganse, ødeleggelse, vann.

Poppet
Liten, menneskeformet ”dukke” av stoff som symboliserer et menneske. Brukes i tiltrekningsformularer, helbredelse og lignende. Formålet bestemmes ved fargen på stoffet og egenskapene til innholdet i dukken, fyllet (urter, oljer, hår, neglebiter, bilder osv.).

Porter
Inngangen og det skjulte rommet bakenfor. Overgangsriter inkluderer ofte at man går gjennom en port for å komme til et nytt stadium i ditt liv.

Påle
Tilhogd trestamme som er drevet ned i bakken, symbol for verdensaksen og jordskivens sentrum. Tegn på forbindelse mellom himmel og jord. Fallossymbol. Maistangen er symbol på vårens kommer, gjenspeiler den våknende naturens krefter.

Regnbue
Symbol for velvillige guddommelige manifestasjoner. Håpets budskap fra gudene. Forbindelse mellom himmel og jord.

Rektangelform
Mannlig fruktbarhet, potens, å rette energi et sted.

Ring
Symbol for grenseløshet, evighet, sirkelen, avtale, ekteskap.

Rosa
Ild, sør, Venus. En mildere og feminin versjon av rødt, platonisk kjærlighet, mykere følelser, mellommenneskelige forhold, hjertets følelser, kunst, inspirasjon, kjærlighet, feminitet, kreativitet, ekteskap, skaping av energier, nye forhold, vennskap, skjønnhet, medfølelse, empati, åpenhet, intuisjon, romantikk, tiltrekning, harmoni, ro og fred, avslapning, mellommenneskelige forhold.

Rødt
Blodets farge, aggressivt, vitalt, kraftfullt, beslektet med ilden. Mars. Rødfargen kan være vill og uforutsigbar når den brukes i magien. Symboliserer energi og sterke, instinktive følelser, ild, stimuli, fart, spenning, lidenskap, liv og fødsel, blod, sex, vilje, vold, energi, aggresjon, karriere, lidenskapelig kjærlighet, forandring, transformasjon, mot, ekteskap, lyst, makt, kraft, ødeleggelse, frihet, tvang, seksualitet, råskap, god helse, smerte, viljestyrke, styrke, sinne.

Røkelse
Symbol for luft. Bærer bønner og ønsker opp til gudene. Gjennom velsignelse av røkelsen før den brukes, blir den rensende.

Salt
Renhet, udødelighet, kommer fra den romerske gudinnen for helse; Salus, og salt ble brukt i seremonier til hennes ære. Et saltkorn som oppløses i havet symboliserer sammensmeltningen mellom menneskesjelen og uendeligheten. Liv, renhet, beskyttelse, velstand. Beskyttelse, helbred, tar bort negativitet.

Saturn
Den store ulykkesbringeren. Har sine hus i Vannmannen og Steinbukken. Den rår over livet etter fylte 69 år, og er en melankolsk planet med egenskaper som kald, tørr og ugjestmild. Symbolsk forbindes oldinger, fedre, forfedre, foreldreløse barn, arvinger, inngående granskning og god hukommelse med Saturn, men også fangehull, lang ensomhet, måtehold og tyngde. Positive egenskaper er tålmodighet og evne til nøyaktig detaljarbeid. Metallet er bly, fargene er mørkebrunt og mørkeblått og edelsteinene er onyx, fiolett safir, mørk korall og mørk ametyst. Orden, begrensinger, ansvar, skjelettet, huden, steinbukken og vannmannen. Jord og Vann. Eiendom, banker, gjeld, institusjoner, hindere, begrensninger, binding, kunnskap, død, bygninger, tid, struktur, disiplin, historie, selvdisiplin, finne tapte eller stjålne ting, avsløre hemmeligheter, senker farten, holder tilbake, forhindrer, å fryse noen, undertrykking, smerte.

Sigd
Assosieres med månesigden. Attributt til Kronos som han brukte til å kastrere faren Uranos. Innhøstningsredskap. Sigd og ljå er dødssymboler og attributt for kommunisme og arbeid.

Sirkel
Muligens skapt etter solens og månens form. Sirkelen har ikke begynnelse eller slutt, ingen retninger, og forestilles ofte som en kuppel, og av den grunn symboliserer sirkelen også himmelen og alt som hører til det åndelige. Tegner man inn eiker i sirkelen, blir den et symbol for hjulet. Evighet. Syklus. Sirkelformen symboliserer feminin fruktbarhet, de intime livs – sirklene.

Sjøstjerne
Kjærlighetens ukuelige kraft. Vann og havmagi.

Skjelett
Skjeletter er dødssymboler.

Skjell
Seksuell lidenskap, kjærlighet, hell, beskyttelse, vann og havmagi.

Skog
Symbol for en verden utenfor, og motsetning til ryddet land. Den legemliggjør de farer ungdommer må utsette seg for når de gjennom initiering skal bli til fullt ansvarlige voksne. Tilholdssted for gåtefulle, truende vesener som hekser, troll, drager, kjemper, løver, kjemper osv. Men skogen kan også være et trygt sted, avsondret fra verdens larm. Et magisk og heroisk rike, med farer og fortryllelse. Representerer sinnets ubevisste områder. Tilholdssted for alver, ånder, ulver, nisser og lignende. Representerer jord.

Skyer
Symbol for at noe er innhyllet og skjult, for eksempel der gudene har sin bolig. I naturreligionene opptrer skyer som bærere av regn og dermed av fruktbarhet. Regnskyer forbindes med kjønnsakten, der skyene (maskulint) samler seg om et fjell (feminint) for å slippe regnet sitt. Hører til luftens element.

Skygger
Tegn på avskjermet lys, dunkle enheter med sitt eget betydningsinnhold. Skyggen er menneskets hemmelighetsfulle dobbeltgjenger og oppfattes ofte som et symbol på menneskets sjel. Den som står i en heks sin skygge kommer i hennes eller hans vold.

Skålgroper
Naturlige steinblokker eller klipper med fordypninger, såkalte skålgroper. Skålgropene kan symbolisere morsskjødet, og om man ville ha barn, kastet man småsteiner mot disse gropene. Ble steinene liggende i gropene, ville ønsket gå i oppfyllelse. Legg objekter i gropene for å få oppfylt andre ønsker.

Slør
Symbol på at man vender fra seg noe, beskjedenhet, dyd, skjule sannheten, tåke, skydekke på himmelen, å dempe, forlede.

Snø
Representerer kulde og hardhet i menneskets natur, Lysmesse og jordens dvale. Se også Is.

Snøfnugg
Representerer sannhet og visdom, og er symbol på individualitet.

Solen
Mørkets utsletter, gull, ild, gult, øst, Løven. Har sitt dagshus i Løven og opphøyes i væren, mens den senkes i Vannmannen. Fargen er gul - oransje, edelsteinene er diamant, rubin, topas, kryositt og hyasint. Solen rår over konger, farsautoritet, menneskets stilling i verden, berømmelse og seier, samt over hjertet, viljestyrken og vitaliteten. Står for mannlig energi, lys, varme, skapelse. Symboliserer død og gjenfødelse, varmer jorden og gjør avlingen moden. Den sentrale skaperkraften, maskuline attributter, knyttet til herskere, fedre, hjertet, løven.

Solomons Segl
Perfekt harmoni.

Sopelime
Symbol for og attributt til hekser, rensende, feier bort onde ånder og negative energier, ved å hoppe over den skal nygifte par bli fruktbare, sies å fordrive dårlig vær eller omvendt slik det pene værets gudinne feiet bort regnskyene. Sopelimen regnes som symbol både på det mannlige og kvinnelige skjønnsorganet, stangen er mannens og selve kosten er kvinnens.

Speil
Det sies at avbildningen og det som avbildes står i magisk forbindelse med hverandre, og i den forstand kan speil fastholde det avspeilte menneskets sjel eller livskraft. Fungerte som amuletter mot onde makter ettersom de ikke tåler å se seg selv i speilet. Refleksjon, tvilling, kopiering. Naturen som passivt overgir seg til en overjordisk visdom. Månen. Sorte speil brukes til å spå i. Guddommelig sannhet, kosmisk visdom. Legges speilt på alteret fordobler det magien.

Spiral
Evolusjon, vekst, progress, energiens flom gjennom universet, landformer, levende ting. Beslektet med sirkelen. Gjenfødelse.

Stearinlys
Å søke lys for å drive bort mørket. Opplysning, magi, mystikk, ild, ønsker, rask magi.

Stein
Symbol på guddommelig makt, jord, det sies at overnaturlige vesener har oppstått fra steiner, moder jords knokler.

Stige
Forbindelse mellom himmel og jord, mennesker og guder.

Stjerner
Symboler for den kosmiske orden, og sinnbilder på det lyset ovenfra som ikke alltid er synlig. I mange mytologier oppfattes de som døde sjeler som er sluppet inn i himmelen. Stjerneskudd bringer oppfylte ønsker. Hell, rikdom, suksess. Stjerneformen symboliserer oppfylling av ønsker, å utvide ens horisont.

Storm
Voldsom manifestasjon fra gudenes sfære, formidler av den guddommelige viljen. I norrøn mytologi ble stormen forbundet med den ville hæren (Odins hær), med et åndenes felttog. I Alpene ble det vanlig å mate stormen ved å kaste mel eller brødsmuler ut i vindkastene. Er en av luftelementets ødeleggende former. Raske luftformler.

Stridsøks
Symbol på krig, det motsatte av indianernes fredspipe. Begraves stridsøksen, er det et ønske om fred.

Svart
Symboliserer det absolutte, fullstendig ubevissthet, sorg. Hekates farge. Sorg, ond trolldom, svart magi, nord, vitner. Svart har et aspekt av alle elementene i seg. Det er fargenes tomrom, og derfor egnet til å absorbere energier, svart er ikke mangel på farge, men mangel på refleksjon av farger. Bindende, det skjulte, forvisende. Stille kraft, selvkontroll, depresjon, sykdom, forandringer, gjenfødelse, visdom, disiplin, binding av negative energier og ting / begravelser (fordi den absorberer og holder på alt som føres inn i den), åndekontakt, fjerner forvirring etter kontakt med ånder, forviser negative tanker og situasjoner, sender tilbake, avløser, sannhet.

Svastika (hakekors)
I Kina er det et symbol på de fire himmelretningene, lykketegn. Tors hammer ligner på hakekorset. Indiansk fruktbarhetssymbol. Så ble symbolet ødelagt av nazistene.

Tall
1 – Universet. Den Ene. Kilden til alt liv.
2 – Guden og Gudinnen. Perfekt dobbelthet. Projiserende og reseptive energier. Par. Balanse.
3 – Den Triple Gudinnen. Månefasene. Menneskets fysiske, mentale og spirituelle plan.
4 – Elementene. Steinenes Ånder. Vindenes retninger. Årstidene. Sesongene.
5 – Sansene. Pentagrammet. Elementene + Ånden. Gudinnetall.
7 – Tiden til en månefase. Kraft, beskyttelse og magi.
8 – Sabbatenes tall. Gudens tall.
9 – Gudinnens tall.
13 – Antall Esbat. Hell.
15 – Hell og lykke.
21 – Antall Sabbater og Esbater i det paganistiske året. Gudinnens tall.
28 – Månen og Gudinnens tall.
101 – Fruktbarhet.

Te
Symbol for kultivert liv og meditasjon. Spådom, helbred.

Tenner
Symbol for vitalitet, avling, potens, sperma.

Terning
Hell, penger.

Timeglass
Symbol på forgjengelighet, døden og tidens gang. Kronos´ attributt. Som et timeglass snus, kan det sees på som evig tilbakekomst.

Torden
Kraftig lyd fra gudene, manifestasjon av makten ovenfra, guddommelig vrede, i Kina himmelens latter.

Trekant
Kroppen, sinnet og sjelens kreative fokus. Formen kan, opp ned, minne om kvinnens kjønn, og er da symbol på det kvinnelige, og er vannsymbol ettersom den viser den fallende dråpens retning. Vendt oppover er den symbol for ild, og ved hjelp av streker, blir den symbol også for jord og luft. To trekanter lagt oppå hverandre danner et heksagram, de fire elementene. Treangelformen symboliserer beskyttelse, energi, hjem og familie.

Tunge
Likestilles med språk.

Tåke
Symbol for usikkerheten i en gråsone mellom virkelighet og uvirkelighet. Noe mystisk og gåtefullt. Står for forvirringen sjelen må legge bak seg for å oppnå opplysning.

Uranus
Individuell frihet, nye ideer, dramatiske forandringer, vannmannen. Frihet, uavhengighet, forandring, suverenitet, originalitet, ensomhet, melankoli, kjedsomhet, desperasjon, opprør, ustabilitet, luft.

Vann
Representerer det ubevisste og evigheten, styres av månen. Er feminint, kulde, å krympe noe, er livgivende, nærende, beskyttelse, medfølelse, samvittighet, tilgivelse, stillhet, vennskap, helbred, kjærlighet, intuisjon, det ubevisste, fruktbarhet, søvn og drømmer, psyken, indre transformasjon, renselse, nye begynnelser, nytt liv, fødsel og barn, depresjon, latskap, ustabilitet, uforskammethet, sorg, død, apati, mareritt, splittelse, skjønnhet.

Vekt
Symbol på rettferdighet og rette proporsjoner, jurisdiksjon, jordisk rettferdighet og Justitia.

Venus
Kjærlighet, det feminine, tiltrekning, skjønnhet, samarbeid, alt vi setter høyt i livet, nyrene, tyren og vekten. Kjærlighet, glede, kvinnelig seksualitet, kunst, musikk, skjønnhet, luksus, duft, sosiale sfærer, fruktbarhet, harmoni, vennskap, attraksjon, unioner, fred, hjemmet og hjemmets økonomi, kjølighet, isolasjon, uønskede graviditeter.

Vin
Åndelig drikk, en væske fylt av den vitale ilden. Dionysos´ drikk. Symbol på beruselse, gudene, jordens grøde, fruktbarhet, kunst og kultur, glede, festiviteter, blod.

Vinder
Overnaturlige manifestasjoner som sier noe om gudenes hensikter, guddommens ånderett, noe usynlig, men likevel påtagelig.

Vindu

Symbolske åpninger som det overnaturlige lyset kan strømme inn gjennom.

Vinger
Uttrykker tilhørighet til den himmelske regionen, luften, å oppheve en tings jordbundethet. Alver, engler, fugler, luftånder og guder har vinger. Uttrykker letthet, frihet. Den reneste dimensjonen av energi som vokter over vår flygetur mot vår kilde og kjærlighet. Se også Fjær.

Yin og Yang
Symboliserer balanse, polaritet, kosmisk helhet. Yin er kvinnelighet, himmelretningen nord, kulde, skygge, jord, passivitet og fuktighet. Yang er mannlighet, himmelen, himmelretningen sør, lyshet, aktivitet, tørke og keiseren.

Øks
Hjelpemiddel i kamp og arbeid, ofte tordenguders våpen. Luftens element.

Øre
Hukommelsens sete.

Ørken
Står for et forlatt, øde sted, fred og kontemplasjon.

Østersskjell
Den kvinnelige sfære, med livmor, fruktbarhet, vann, måne og hemmeligheter.

Øyne
Lys og åndelig syn. Sinnbilde på åndelig uttrykningsevne, sjelens speil. Øyne brukes i amuletter mot det onde øyet.

 

0: ikke væren, evighet.
1: enhet som alle levende vesener må vende tilbake til, det enkelte individ.
2: disharmoni, konflikt, men også balanse og ekteskap.
3: fødsel, liv, død, tanke, kropp, sjel, fortid, nåtid, fremtid, mann, kvinne, barn.
4: de fire elementene, fire himmelretninger, jorden, helhet.
5: feminin og maskulin = mennesket, fem sanser, pentagrammet.
6: balanse, kjærlighet, helse, hell.
7: enheten mellom det guddommelige (tretallet) og det jordiske (firetallet), hver av de fire
månefasene varer syv dager, uken har syv dager.
8: det perfekte tall.
9: evighet, fullbyrdelse, tilfredsstillelse.
10: tilbakevending til helheten.
12: åndelig og jordisk orden, tolv måneder i året, dag og natt er tolv timer lange.
13: ulykke.
21: voksenhet.
40: fullendthet.
50: glede, fest, markerer fullendelsen av sykluser på 7x7 og står for ny begynnelse.


KILDER:
"Symbolleksikon" av Hans Biedermann (Cappelen 1992).

Troll i Ord.