Troll i Ord

En ukristelig blanding paganisme og heksekunst

                               Hvilke spådomsmetoder finnes?

Her følger en liste over glemte og fremdeles praktiserte spådomsmetoder fra tidlige tider frem til i dag. Mange metoder er reine kuriositeter, mens andre er mer utdypet. For å lese mer om de viktigste formene for spådom og hvordan du kan utføre dem, gå tilbake til Spådoms-menyen. Dette er langt i fra en fullstendig liste, men mer en generell oversikt over hovedgruppene vi har bevis for i historiske kilder.

De fleste av disse spådomsmetodene er uoversettelige, så jeg har gitt dem et forenklet oversatt navn selv, og ført opp det engelske navnet, som regel basert på det latinske eller greske originalnavnet, til slutt.

Abakomanti(kk) / Abacomancy
Tolkning av mønsteret i sand, jord, muld, støv eller den dødes aske som kastes på et flatt underlag, for å forutse fremtiden.

Akultomansi / Acultomancy
Bruken av nåler for å spå fremtiden. Stammer fra sigøynere. 7 til 21 nåler has i en grunn skål med vann, eller slippes over en flate som er dekket med mel eller pudder. Hovedbildene er rette, brutte, parallelle, kryssede, vertikale og horisontale linjer. Brutte linjer betyr reise eller ny begynnelse / reise, parallelle linjer kan bety penger i fremtiden, enten gitt eller fratatt, vertikale linjer er veier man oppfordres til å ta og horisontale linjer kan vise hva skjebnen bringer.

Aeromansi / Aeromancy
Å tolke atmosfæriske tilstander gjennom skyformasjoner, vindstrømmer og kosmologiske hendelser, som kometer, for å spå fremtiden. Underkategorier av dette er “Austromansi / Austromancy” (vindspådom), “Keraunoskopi / Ceraunoscopy” (observasjon av lyn og torden), “Kaomansi / Chaomancy” (luftspeilinger) og “Meteormansi / Meteormancy” (meteorer og fallende stjerner).

Aleuromansi / Aleuromancy
Bruken av mel for å spå. I original form ble papirstrimler med filosofiske tekster bakt inn i kaker eller kjeks, og deretter delt ut til de som ønsket å bli spådd. Grekerne bakte disse lappene inn i baller med mel. Moderne kinesiske lykkekaker er en variant av dette. En annen variant er å tolke melmønsteret i en bolle der man har blandet mel og vann og deretter tømt ut innholdet.

Astragalomansi / Astragalomancy
Bruken av terninger med spesielle bokstaver og tall. Ligner mye på Kleromansi.

Astrologi
Studien av himmellegemers bevegelser og hvordan de påvirker mennesker som er født under forskjellige astrologiske faser og stjernetegn. Brukes for å forutsi når man bør handle for best resultat i forretninger, kjærlighetsliv, skolearbeid osv.

Auguri / Augury
En augur var en etruskisk / romersk prest som tolket gudenes vilje ved å studere flygende fugler på himmelen og mønsteret de beveget seg i.

Axinomansi / Axinomancy
Å spå ved bruk av en øks eller sag. Ved å kaste en øks i bakken eller i et tre og tolke retninger på håndtaket eller vibrasjonene i øksebladet. Man kan også varme øksebladet til det gløder, og deretter tolke fargene og formene som dukker opp. Grekerne brukte et tynt stykke agat og balanserte det på øksens egg, og spådde utifra hvilken side agaten falt ned på.

Bibliomantikk / Bibliomancy
Bruken av bøker til spådom. Metoden omfatter bruken av hellige bøker, spesielt utvalgte ord og fraser for å drive ut negative energier og ånder, eller for å spå fremtiden. Man velger en bok som er hellig for spåersken, setter den på et bord med ryggen ned og lar boken dele seg i to og falle ned på en tilfeldig side. Man lukker øynene og peker på en tilfeldig frase eller ord. Man kan også bruke terning for å bestemme hvilken side man skal åpne og hvilken linje man skal velge dersom boken er godt brukt og har en tendens til å åpne seg på de mest brukte sidene. Noen går på biblioteket og velger en tilfeldig bok til dette formålet. 

Bibelen og Koranen ble mye brukt til denne spådomsmetoden, til tross for at det, ifølge Bibelen er ulovlig å spå.

Botanomansi / Botanomancy
Spådom ved brenning av planter og urter. Røyken og ilden brukes begge til å indikere hvilken handling som trengs i et spesifikt spørsmål. Denne metoden ble mye brukt av druidene, og er veldig populær blant moderne paganister. Ligner mye på Kapnomansi / Capnomancy, som er tolkningen av røyken som stiger fra et bål eller ildsted. Se også Libanomansi / Libanomancy.

Dafnomansi / Daphnomancy
Spådom ved brenning av laurbærkranser.

Daktylomansi / Dactylomancy
Bruken av en ring for å spå. I noen tradisjoner er brukes en ring som en pendel over en flate merket med bokstaver eller symboler. Retningen ringen svinger indikerer hvilket symbol man skal konsultere eller hvilke bokstaver som former en beskjed som svar på et spesifikt spørsmål. Det sies at ved å bruke et hårstrå til å holde ringen over en persons hårstrå, skal man kunne spå i kjærlighet, alt ettersom ringen svinger frem og tilbake eller i en sirkel.

Demonomansi / Demonomancy
Spådom ved bruk av demoner.

Dendromansi / Dendromancy
Spådom ved bruk av trær, da spesielt eik, barlind eller misteltein.

Drimimansi / Drimimancy
Spådom ved bruk av kroppsvæsker.

Dririmansi / Dririmancy
Tolkning av dryppende blod.

Drømmetolkning
En metode gjort kjent av flere berømte klarsynte, f.eks. Nostradamus.
- Drømmespørsmål, å fokusere på et spørsmål før man sovner for å drømme et svar.
- Profetiske drømmer, å oppnå en profetisk søvntilstand der man mottar beskjeder fra guddommelige krefter.

Eleomansi / Eleomancy
Spådom ved bruk av oljer.

Entomomansi / Entomomancy
Spådom ved tolkning av insekter.

Extispisi / Extispicy
Spådom gjennom studien av etterlevningene av ofrede dyr, spesielt de største organene, som lever, lunger, hjerte osv.

Favomansi / Favomancy
En variant av Kleromansi. Spådom ved å kaste bønner på bakken. Stammer fra Russland.

Feng Shui
Jordharmoni. Et gammelt kinesisk system som kan forutsi hvor bygninger, møbler og gjenstander bør plasseres for å harmonere best mulig med energistrømninger på jorden. Å stoppe disse energistrømmene sies å være uheldig.

Floriografi / Floriography
Blomstenes språk. Alle blomster har en symbolikk eller budskap som kan brukes til å spå med eller sende hemmelige beskjeder.

Fruktomansi / Fructomancy
Spådom ved bruk av frukt, f.eks. kan man tolke antall frø i en frukt.

Gastromansi / Gastromancy
Å spå ved hjelp av en krystall eller krystallkule. Ved å fokusere på en krystallkule kan spåesken falle inn i en transelignende tilstand hvor han eller hun ser bilder eller former i kulen. Dette kan utføres med alle blanke objekter, som speil, vannoverflater, pusset metall osv.

Geomantikk / Geomancy
Spådom ved tolkning av mønster i jorden, eller jord, steiner og sand som kastes på bakken.

Grafologi / Graphology
Spådom gjennom studier og analyser av håndskrift. Man skal kunne si mye om en person ved å studere hans eller hennes håndskrift, og derav kunne forutsi personlighetstrekk.

Gyromansi / Gyromancy
Å forutsi fremtiden ved svimmelhet. Ved å tegne en sirkel på bakken med diverse symboler, bokstaver eller tall, og spinne rundt inni sirkelen til man blir svimmel og tråkker utenfor dens grenser i retning av et av symbolene, skal man kunne få svar på et spørsmål.

Hagiomansi / Hagiomancy
Bruken av helgener for å spå.

Horoskopi / Horoscopy
Å spå en persons karaktertrekk og fremtid ved studien av stjernetegnet han eller hun er født under, basert på plasseringen av månen, solen og planetene. Se også Astrologi.

Hydatomansi / Hydatomancy
Å tolke regnvann.

Hydromantikk / Hydromancy
Bruken av vann for å spå.

I Ching-spådom
Å konsultere en bok ved hjelp av et heksagram.

Iknomansi / Ichnomancy
Spådom basert på studien av en persons fotavtrykk, plasseringen og stillingen av fotavtrykkene.

Iridologi / Iridology
Spådom ved å studere øyefarge.

Isopsefi / Isopsephy
Metode som går ut på å legge sammen summen av bokstaver i et ord for å komme frem til ett enkelt nummer. 

Kapnomansi / Capnomancy
Spådom gjennom å lese røyk. En tynn, lett stigende røyk er et godt tegn, det motsatte er et dårlig tegn.

Kartomansi / Cartomancy
Å spå fremtiden ved hjelp av spillekort, gjelder også Tarotkort. Stammer fra 1300-tallet da spillekort ble introdusert i Europa. Ved å legge kortene, med billedsiden ned, i et fast bestemt mønster, der hver plass sier noe om fortid, nåtid og fremtid, kan man tolke kortenes symbolikk, hvordan de ligger i forhold til hverandre og om de ligger opp-ned eller riktig vei.

F.eks: Formasjonen Lykkehjulet. Her tolkes følgende kort omtrentlig slik, for å spå i kjærlighet:

Hjerter konge – en vakker mann
Kløver konge - en mørk mann
Spar konge – enkemann
Hjerter dame – en ugift kvinne / en blond kvinne
Ruter dame – en ung, gift kvinne / en kvinne med rødt eller lysebrunt hår
Kløver dame – kvinne med mørkebrunt eller svart hår.
Spar dame - enke

- Taromansi / Taromancy
Underkategori av Kartomansi, bruken av tarotkort for spå fremtid. Stammer fra Kabbalah og middelalderalkymi.

Katoptromansi / Catoptromancy / Captromancy
Bruken av speil til å spå med. Man kan lene seg bakover over en vannkilde (en brønn, fontene eller dam) med et håndholdt speil, og skue inn i speilet på vannoverflaten bak hodet ditt, for å spå i fremtiden. Man tolker skyggene og bølgene for mønstre og former eller hele bilder. Moderne versjoner bruker svarte speil, der brukeren stirrer inn i speilet for å fremprodusere bilder.

Kefalomansi / Cephalomancy
Spådom som innebærer bruken av et geite- eller eselhode, hoder og hodeskaller. Man ser på skallens form, eller man kan plassere skallen i en varmekilde mens man leser opp navn på mistenkte kriminelle. Dersom skallen knekker, smeller eller kjeven beveger seg når et av navnene leses opp, er personen skyldig.

Keraunoskopi / Ceraunoscopy
Å spå i lyn og torden. Se Aeromansi.

Keromansi / Ceromancy / Carromancy
Spådomsmetode som involverer voks. Ved å smelte voks og helle den i kaldt vann, og deretter studere voksens bevegelser og formen voksklumpen danner, skal man kunne forutsi fremtiden. Denne metoden stammer fra kelterne. Metoden innebefatter også det å studere et brennende vokslys og tolke måten flammen beveger seg på, og hvordan voksen renner.

Kiromantikk / Chiromancy / Palmistry
Spådom ved å studere håndens linjer og form.

Kledonisme / Cledonism
Spådom basert på tilfeldige hendelser og møter, som f.eks. tilfeldige ord som ble uttalt.

Kleromansi / Cleromancy
Spådom ved å kaste sammen objekter, knokler, steiner, dominobrikker, runer, ogham, bønner eller terninger, og tolke måten de lander på i forhold til hverandre. Dette sies å tale guds / de overnaturliges vilje.

Knissomansi / Knissomancy
Spådom ved bruk av røkelse.

Kromniomansi / Cromniomancy
Bruken av løk for å spå. Spredt i Europa, Afrika og Asia. Man studerer en løk og hvordan den spirer for å tolke et resultat. Ved å risse inn “ja” og “nei” på hver sin løk og begrave dem, får man svar på et spørsmål utifra hvilken løk som spirer først.

Ved å legge flere løker på et alter, dedikere hver av dem til et familiemedlem som man ikke ser ofte (og risse navnene deres inn i løken) og tolke hvor fort spirene vokser, skal man kunne se hvem som har god helse og et godt liv. Jo raskere spiren gror, desto bedre helse har personen. Løk ble mest sannsynligvis valgt til dette formålet fordi det er en grønnsak som er tett forbundet med god helse.

Man kunne også spå i kjærlighetsaffærer der man kunne velge mellom to partnere. Den partneren som hadde den raskest spirende løken var den riktige å satse på i et forhold. Denne metoden er trolig en forløper til dagens “dukkemagi”.

Kronomansi / Chronomancy
Spådom om tid og heldige dager, hvilket tidspunkt som er den riktige tiden for å utføre diverse handlinger. Dette gjelder bestemmelsen av heldige dager og tider, og var spesielt populært i antikkens Kina.

Lampadomansi / Lampadomancy
Spådom gjennom studien av flammen fra en oljelampe eller fakkel. Man studerer flammens bevegelser, eller sotet som dannes på et stykke papir som holdes over flammen.

Lekanomansi / Lecanomancy
En form for spådom hvor man bruker steiner, oljer eller meditasjon og en balje med vann. Ved å slippe steiner ned i baljen og lytte til lyden og bevegelsene i vannet, kan man spå fremtiden. Man kan også bruke olje, ved å helle den i vann og tolke mønsteret som oppstår når de to væskene skiller seg, eller bare stirre ned i vannet til man oppnår en slags hypnotisk spådomstilstand.

Libanomansi / Libanomancy
Studien av røyken fra røkelse for å svare på et spørsmål. Man kan også tolke måten asken faller på, da spesielt for pinnerøkelse. Metoden kommer fra Mesopotamia, via Egypt og til Europa.

Litomansi / Lithomancy
Spådom ved bruk av steiner og krystaller. Man kan kaste steinene sammen med andre objekter og tolke plasseringene i forhold til objektene, studere steinenes farge, skyggene de kaster, astrologisk hersker, steinens egenskap osv.

Lyknomansi / Lychnomancy
Spådom ved bruk av stearinlys.

Makaromansi / Macharomancy
Bruken av sverd, dolker og kniver for å spå. Man kan f. eks. Kaste eller spinne en dolk på bakken i en sirkel med symboler, bokstaver eller tall og tolke plasseringen deretter. Det skal også være mulig å stirre på et knivblad for å oppnå en transelignende tilstand der man ser bilder.

Meilomansi / Meilomancy
Spådom ved studien av føflekker.

Metosposkopi / Metosposcopy
Å spå ved hjelp av linjene på en persons panne.

Molybdomansi / Molybdomancy
Å helle flytende metall i kaldt vann og tolke formen på metallet når det stivner. Man kan også vri metallbiten foran et stearinlys i mørket for å tolke skyggene den kaster.

Nekromansi / Necromancy
Å snakke med de døde for å spå i fremtiden eller få svar på et spørsmål. Dette gjøres gjennom seanser, ouija-brett, spiritisme og åndemaning.

Nefomansi / Nephomancy
Å spå i skyene.

Nigromansi / Nigromancy
Å spå med svart magi.

Numerologi / Numerology
Spådom gjennom bruken av mystiske eller esoteriske korrespondanser mellom tall og fysiske objekter og levende ting.

Numismatomansi / Numismatomancy
Spådom ved bruk av mynter.

Oneiromanti / Oneiromancy
Spådom gjennom drømmer.

Onomantikk / Onomancy
Spådom ved å studere bokstavene i en persons navn.

Orakelbein
Dyrebein med orakelskrift, brukt i oldtidens Kina for å be forfedrenes ånder om å lese fremtiden.

Pallomansi / Pallomancy
Spådom ved bruk av pendel.

Phyllomansi / Phyllomancy
Spådom ved bruk av blader.

Physiognomi / Physiognomy
Å spå ved å lese ansikter.

Podomansi / Podomancy
Å spå gjennom å studere linjene på undersiden av en persons føtter.

Pyromansi / Pyromancy
Å spå i ild. Mest sannsynlig den første spådomsmetoden, brukt av grekerne og jomfruene i Athenes tempel i Athen, og muligens også følgerne av Hefaistos, den greske guden for ild og smedkunsten. Kineserne ville kaste bein og skilpaddeskall på ilden og tolke måten de sprakk på.

Metoden kan brukes på bål, stearinlys og andre flammekilder, man stirrer inn i ilden og tolker figurer og former man ser. Det finnes flere underkategorier av denne metoden:

- Alomansi / Alomancy, spådom ved salt og det å kaste salt på ilden.
- Botanomansi / Botanomancy, spådom gjennom å brenne planter.
- Kapnomansi / Capnomancy, spådom gjennom å lese røyk. En tynn, lett stigende røyk er et godt tegn, det motsatte er et dårlig tegn.
- Kausinomansi / Causinomancy, spådom gjennom å brenning (uspesifisert hvilket objekt som brennes).
- Daphnomansi / Daphnomancy, spådom ved brenning av laurbærblader.
- Osteomansi / Osteomancy, spådom ved bruk av bein og knokler, enten ved å lese mønsteret de lander i når de kastes, eller måten de sprekker når de varmes opp.
- Plastromansi / Plastromancy, spådom ved bruk av skilpaddeskall ved å varme dem opp.
- Sideromansi / Sideromancy, spådom ved å brenne strå med et varmt hjern.

Refleksjonsspådom / Scrying
Spådom utført ved å stirre inn i fysiske objekter, som krystallkuler, krystaller, vann, svarte speil, glass, blankt metall, ild, røyk osv. for å fremkalle spirituelle visjoner om fortiden, nåtiden eller fremtiden. Underkategorier er Hydromansi og Krystallkuler.

Rhabdomansi / Rhabdomancy
Å spå med stokker, pinner, piler og lignende. Ved å sette en stokk vertikalt på bakken, slippe den og tolke hvor den faller, kan man få svar på spørsmål eller forutse retninger man bør bevege seg i.

Rapsodomansi / Rhapsodomancy
Spådom ved bruk av dikt. Ved å velge ut spesielle dikt eller fraser, skrive dem på papirlapper eller trebrikker og trekke en lapp / brikke ut av mengden, skal man kunne tolke diktet og finne ut hva man skal foreta seg i en situasjon. Underkategori av Bibliomansi.

Roadomansi / Roadomancy
Spådom ved studie av stjernekonstellasjoner.

Runekasting / Alfabetmagi
Å spå med runer eller bokstavbrikker for å lese fremtiden.

Selenomansi / Selenomancy
Å bruke månen til å spå.

Skiomansi / Sciomancy
Spådom ved studier av skygger, og / eller ånder.

Solaromansi / Solaromancy
Å bruke solen til å spå.

Somatomansi / Somatomancy
Spådom ved å studere den menneskelige kroppen og dens fasong. Mange underkategorier her, studien av hender, ansikt, rumpen, skulderbladene, føttene osv.

Spatilomansi / Spatilomancy
Å spå i dyreeksrementer.

Spodomansi / Spodomancy
Også kalt Teframansi / Tephramancy. Å spå i aske, sot og rester etter ildsted.

Stareomansi / Stareomancy
Spådom av elementene.

Syklomantikk / Cyclomancy
Ved å spinne et objekt og studere hvordan det lander og hvilken retning det peker mot, skal man kunne spå fremtid og trekke konklusjoner utifra det. Man kan bruke et brett med hjul og pil i en sirkel, der sirkelen er delt opp i forskjellige bokstaver, tall, svar og alternativer. En moderne versjon er “flasketuten peker på”. Bruk mynter, snurrebasser, flasker og piler.

Symbolomansi / Symbolomacy
Spådom ved objekter funnet i veien.

Tasseografi / Tasseography
En underkategori av Phyllomansi, lesing av teblader eller kaffegrut.

Teriomansi / Theriomancy
Spådom ved studien av dyrs oppførsel. Her finnes mange underkategorier basert på hvilket dyr man studerer.

Topomansi / Topomancy
Spådom ved studien av geologi og geologiske formasjoner.

Transataumansi / Transataumancy
Spådom basert på det man tilfeldigvis ser og hører.

Ønskekvist / Søkevinkel / Dowsing
En Y-formet kvist eller metalltråd eller L-formet metallstang som hjelper brukeren å finne en bestemt gjenstand, f.eks. grunnvann, olje, gravsteder eller edelstener. Grekerne brukte ønskekvisten for å avdekke gudenes vilje, spå i fremtiden eller peke ut den skyldige i en rettssak.

Åndebrett / Ouijabrett
Et flatt brett med bokstaver, tall, symboler eller “ja” og “nei”-svar konstruert for å snakke med de døde og alle slags ånder under en seanse. Deltakerne legger hånden eller fingeren på en liten treplate med hull i, stiller et spørsmål og venter til en ånd tar kontroll over treplaten og fører den over bestemte tall og bokstaver for å forme en melding. Første bevis på bruk av ouija-brett stammer fra oldtidens Kina, år 1100 f. Kr.

Kilder

Wikipedia.org

http://www.ehow.com/about_5437722_history-divination.html

http://www.paralumun.com/divination.htm

Edain McCoy - Advanced witchcraft: go deeper, reach further, fly higher

Raymond Buckland - The Fortune-Telling Book: The Encyclopedia of Divination and Soothsaying

Apantomancy - The Element Encyclopedia of the Psychic World

Dunwich, Gerina - Candlelight Spells: The Modern Witch's Book of Spellcasting, Feasting, and Healing

James R. Lewis - Encyclopedia of Wiccan and Neopagan Traditions

Rosemary Ellen Guiley - The Encyclopedia of Magic and Alchemy

Eva Shaw - Divining the Future