Troll i Ord

En ukristelig blanding paganisme og heksekunst

                     Årshjulet; Festivaler og Sabbater

Om Feiring av Merkedager
   - hvorfor er merkedager så viktige?...
Primstaven og Norske Merkedager
   - hvilke merkedager har vi og hvorfor?
Festivaler over hele Verden
   - datoer og feiringer av spesielle festivaler og merkedager over hele verden...

Det Paganistiske Årshjulet og Sabbatene
   - hvilke dager er spesielle for paganister og hvorfor?...


Lysmesse
   - fordypning i sabbaten som finner sted 1 - 2. februar...
Dekorasjoner og Folklore til Lysmesse 
   - dekorasjoner, pynt, aktiviteter og myter og historier om denne dagen...
Oppskrifter til Lysmesse
   - tradisjonelle og nye matoppskrifter til Lysmesse...


Vårjevndøgn
   - fordypning i sabbaten som finner sted 20 - 23. mars...
Dekorasjoner og Folklore til Vårjevndøgn
   - dekorasjoner, pynt, aktiviteter og myter og historier om denne dagen...
Oppskrifter til Vårjevndøgn
   - tradisjonelle og nye matoppskrifter til Vårjevndøgn...


Valborgsmesse
   - fordypning i sabbaten som finner sted 30. april - 1. mai...
Dekorasjoner og Folklore til Valborgsmesse
   - dekorasjoner, pynt, aktiviteter og myter og historier om denne dagen...
Oppskrifter til Valborgsmesse
   - tradisjonelle og nye matoppskrifter til Valborgsmesse...


Sommersolverv
   - fordypning i sabbaten som finner sted 20 - 23. juni...
Dekorasjoner og Folklore til Sommersolverv
   - dekorasjoner, pynt, aktiviteter og myter og historier om denne dagen...
Oppskrifter til Sommersolverv
   - tradisjonelle og nye matoppskrifter til Sommersolverv...


Olsok
   - fordypning i sabbaten som finner sted 1 - 2. august...
Dekorasjoner og Folklore til Olsok
   - dekorasjoner, pynt, aktiviteter og myter og historier om denne dagen...
Oppskrifter til Olsok
   - tradisjonelle og nye matoppskrifter til Olsok...


Høstjevndøgn
   - fordypning i sabbaten som finner sted 20 - 23. september...
Dekorasjoner og Folklore til Høstjevndøgn
   - dekorasjoner, pynt, aktiviteter og myter og historier om denne dagen...
Oppskrifter til Høstjevndøgn
   - tradisjonelle og nye matoppskrifter til Høstjevndøgn...


Allehelgensaften
   - fordypning i sabbaten som finner sted 31. oktober - 1. november...
Dekorasjoner og Folklore til Allehelgensaften
   - dekorasjoner, pynt, aktiviteter og myter og historier om denne dagen...
Oppskrifter til Allehelgensaften
   - tradisjonelle og nye matoppskrifter til Allehelgensaften...

Vintersolverv
   - fordypning i sabbaten som finner sted 20 - 23. desember...
Dekorasjoner og Folklore til Vintersolverv
   - dekorasjoner, pynt, aktiviteter og myter og historier om denne dagen...
Oppskrifter til Vintersolverv
   - tradisjonelle og nye matoppskrifter til Vintersolverv...