Troll i Ord

En ukristelig blanding paganisme og heksekunst

                                   Magi og Teknikker

Om Magi
   - hva er magi, definisjon og forståelse av bruken av magi...
Svart og Hvit Magi
   - hva er svart og hvit magi, etikk, moral og snillisme...
Magiens Regler
   - basisregler for hvordan magien fungerer...
Visualisering
   - hva er visualisering, og hvordan virker det...
Magiske Ord
   - om besvergelser, affirmasjoner, ganning og maning...
Sang og Musikk
   - litt om hvordan musikk og sang kan hjelpe magisk arbeid...
Bevegelser og Dans
   - betydningen av bevegelser, dans og kroppsholdning...
Energier
   - forklaring av energi og dens sammenheng med magien...