Troll i Ord

En ukristelig blanding paganisme og heksekunst

                                             Himmellegemer

Månen
   - hvorfor er månen så viktig innen heksekunsten?...
Månefasene
   - hvordan påvirker månefasene magien din?...
Esbat
   - generelt om fullmåneritualet og forslag til utførelse...
Måneharpen
   - magisk teknikk som inkorporerer bruken av månens magi...
Solen
   - hvorfor er solen viktig innen heksekunsten?...
Solfasene
   - hvordan påvirker solens faser magien din?...
Solfestene
   - kort om sabbater og hvilken sammenheng de har med solen...
Planetene
   - informasjon om vår galakses planeter og deres korrespondanser...