Troll i Ord

En ukristelig blanding paganisme og heksekunst

                   Om Elementene og De Fire Vinder

Om Elementene
   - hvilken betydning har elementene innen heksekunsten?...

Jordens Element
   - jordelementets egenskaper og korrespondanser...
Jordmagi
   - dukkemagi, binding, hekseglasset, knutemagi, amuletter og urter...
Jord og Muld
   - om betydningen av forskjellige typer jord og muld...
Luftens Element
   - luftelementets egenskaper og korrespondanser...
Luftmagi
   - røkelse, fjær, vindmagi, visualisering...
Ildens Element
   - ildelementets egenskaper og korrespondanser...
Ildmagi / Lysmagi
   - brenning, aske og lysmagi...
Vannets Element
   - vannelementets egenskaper og korrespondanser...
Vannmagi
   - å lade vann, rengjøring, renselse, havmagi, elvemagi og skjellmagi...
Ånden / Ether
   - det femte elementets egenskaper og korrespondanser...
De Fire Vinder
   - vindretningene, Nord, Sør, Øst og Vest og deres korrespondanser...